แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรี

ESL/EFL Worksheet for freedownload

แบบทดสอบ Past Perfect Tense vs. Past Perfect Continuous Tense

แบบทดสอบ Future Simple Tense vs. Future Continuous Tensepast Perfect Cont Advertisements

December 23, 2012 · Leave a comment

แบบทดสอบ Future Simple vs. Future Continuous

แบบทดสอบ Future Simple Tense vs. Future Continuous Tense

December 23, 2012 · Leave a comment

Phrasal verb : BREAK

ดาวน์โหลด Phrasal verb  :  BREAK

December 23, 2012 · Leave a comment

แบบฝึกหัด Subject and Verb Agreement

Exercise Subject and Verb Agreement A.)  คำต่อไปนี้ถือว่าเป็น ประธานเอกพจน์ กริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาเอกพจน์ each                          every                       either everybody           everyone something           everything           anything      nothing … Continue reading

December 23, 2012 · Leave a comment